JAC De Kempen

U bent hier

FAQ

 

De medewerkers van het JAC hebben beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat wij de plicht hebben om te zwijgen over de dingen die jij tegen ons vertelt. Zo kan je zeker zijn dat je ouders, je vrienden of anderen niet te weten komen dat je bij het JAC aanklopte.


Soms moeten we afstappen van ons beroepsgeheim, als je ons iets vertelt dat we echt niet voor ons kunnen houden omdat datgene wat je vertelt zeer gevaarlijk kan zijn voor jou of voor je omgeving. In deze gevallen spreken we samen met jou af wat we moeten doen met je verhaal en hoe we dit zullen doen. Soms moeten de ouders op de hoogte gebracht worden of misschien de politie. We doen echter niets zonder dat jij dit weet.


Soms kan het nodig zijn om informatie of advies te vragen bij een andere organisatie waar je al contact mee had of hebt, zoals een CLB, de school, je ouders, de dokter,... Als de JAC-medewerker graag meer wil weten, moet deze jouw toestemming hebben. Hij of zij zal dan aan jou persoonlijk vragen of er informatie mag opgevraagd worden, of er mag gebeld worden,... Wil je dit liever niet, kan je dit steeds zeggen en gebeurt dit niet.


In het JAC werken meerdere begeleiders. Samen vormen we een team. Dat wil zeggen dat we ook teamvergaderingen doen. Op deze vergaderingen kan een begeleider ook tips vragen bij collega's als hij of zij dit nodig heeft. Zo kan het dat jouw situatie in team besproken wordt. Alle teamleden hebben beroepsgeheim, wat wil zeggen dat ze wel weet hebben van jouw situatie, maar hier ook niets mee mogen doen en moeten zwijgen. Zo blijft jouw verhaal in het JAC.


Sommige begeleiders schrijven graag dingen op als je samen in gesprek zit. Deze dingen dienen als hulpmiddel voor onze registratie. We houden namelijk van elke jongere een elektronisch dossier bij. Hiervoor maken wij gebruik van een eigen informaticasysteem dat beveiligd is met wachtwoorden. Je mag steeds aan de JAC-medewerker vragen om dit te mogen bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke kennis heeft een JAC-medewerker nodig?

Een JAC-medewerker moet wat kennis in zijn of haar rugzak hebben. Zo is het aangewezen om kennis te hebben over de belangrijkste thema's die jongeren aanbelangen. De begeleider kan ook niet alles weten, maar moet wel weten waar hij of zij de informatie kan halen. Belangrijkste hierbij is dat de JAC-medewerker openstaat voor nieuwe methodieken en informatie.

 

Welke houding moet een JAC-medewerker hebben?

Belangrijker dan kennis is de houding die de medewerker heeft. Deze moet er één zijn vol enthousiasme, luistervaardigheid, betrouwbaarheid en empathie.

Het is belangrijk dat de JAC-medewerker openstaat voor jongeren en hen gepast onthaalt en begeleidt. Kortom: de begeleider moet een hart hebben voor jongeren.

 

Welke vaardigheden heeft een JAC-medewerker nodig?

Om bovenstaande taken goed uit te voeren, heeft de hulpverlener een aantal vaardigheden nodig. Naar gelang de taak die hij of zij uitvoert zijn er verschillende dingen belangrijk.


In het onthaal

Tijdens een eerste contact is het belangrijk dat de JAC-hulpverlener jou op je gemak kan stellen en je open ontvangt. Durven op iemand afstappen is hierin de eerste stap. Je open opstellen en oprecht geïnteresseerd zijn, zijn belangrijke vaardigheden.


In een gesprek

In een gesprek moet de begeleider vooral goed kunnen luisteren. Daarnaast is goed samenvatten, herhalen en vragen stellen zeer belangrijk zodat er een structuur komt in het gesprek en jij je verhaal beter kan vertellen. Belangrijk is dat we onze taal afstemmen op de jongere voor ons: we zorgen ervoor dat je alles begrijpt wat we vragen en vertellen. Om dit te doen heeft de begeleider een flinke dosis inlevingsvermogen nodig: enkel zo kan hij of zij jou goed begrijpen en je gepast helpen.

Verder is het soms nodig dat de begeleider confronteert en jou wijst op dingen die niet kloppen of dingen die de begeleider opmerkt. De hulpverlener moet dit durven, op een gepaste manier. Om dit te doen moet de begeleider dingen kunnen opmerken. Zo moet hij of zij in staat zijn om te zien als er iets scheelt of als je het moeilijk krijgt en hier op reageren.

In gesprek moet de hulpverlener ook vaak creatief zijn en verschillende methodieken uitproberen. Soms kan het voor een jongere waardevol zijn om samen een tekening te maken van het gezin of om samen een kernkwaliteitenspel te spelen.

Om verschillende methodieken te leren kennen, moet de begeleider ook leergierig zijn en voortdurend op zoek gaan naar nieuwe manieren om jongeren te helpen.

Daarnaast moet de begeleider ook betrouwbaar zijn. De hulpverlener heeft beroepsgeheim, maar moet dit ook laten weten aan de jongere en moet zich dat ook eigen maken. Bijkomend moet de hulpverlener ook jouw grenzen respecteren. Als je iets niet wil vertellen, moet de hulpverlener dit aanvaarden.


In team

Omdat we als JAC in team werken moet de begeleider ook kunnen samenwerken met collega's. Luisteren naar collega's, durven vragen stellen, een situatie goed kunnen beschrijven,... zijn hier maar enkele vaardigheden.

Verder vinden we het belangrijk dat de begeleiders elkaar ondersteunen als een gesprek of een begeleiding moeilijk is verlopen en tips kunnen geven voor een volgende keer.


Registratie en administratie

Als JAC-hulpverlener moet je ook goed kunnen communiceren met andere partners en organisaties. Dat wil zeggen dat je moet durven telefoneren en je gepast moet uitdrukken aan de telefoon. Dat geldt ook voor mails of chat. Belangrijk is dat je je taal aanpast aan de persoon voor je en zo duidelijk en gestructureerd mogelijk een antwoord geeft of vragen stelt.

Verder moet de hulpverlener verslagen kunnen opstellen voor intern of extern gebruik. Een dossier op orde houden hoort hier zeker bij.

 

 

 

Een JAC doet heel wat dingen voor jongeren tussen 12 en 25, maar wat doen wij nu precies? Waarvoor staat het JAC eigenlijk? Welke opdrachten heeft het JAC?

Een woordje uitleg.

Het JAC is een afdeling van het Centrum Algemeen Welzijnswerk of kortweg CAW. Het woord 'JAC' staat voor het jongerenaanbod in het CAW.

Een JAC werkt op 3 domeinen: onthaal, begeleiding en preventie.

Onthaal

Onthaal betekent dat iedereen met vragen (hetzij jongeren, hetzij ouders of anderen) vrij kan binnenlopen in een JAC. Elk JAC opent zijn deuren een aantal momenten in de week voor mensen die graag willen binnenspringen zonder afspraak. Op die manier kan je zelf kiezen wanneer je komt, wanneer het voor jou het beste uitkomt.

In dat onthaal kan je alles vragen wat je wil: soms komen jongeren in het onthaal om informatie te vragen rond een bepaald thema, bijvoorbeeld: informatie over kinderbijslag, informatie over studentenwerk, over zwangerschap, over studeren,... Andere jongeren komen omdat ze goede raad of advies nodig hebben. Nog anderen komen omdat ze nood hebben aan een babbel. Af en toe zien we ook jongeren die dringend hulp nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld ruzie hebben thuis, omdat ze geen dak meer boven hun hoofd hebben.

Kortom: in het onthaal kunnen en mogen er heel wat vragen komen, over verschillende onderwerpen. Kunnen wij niet helpen, dan zoeken we samen naar anderen die je wel kunnen helpen en/of een antwoord hebben op je vragen.

Als jongeren nood hebben aan meer informatie of meer gesprekken wordt er (in samenspraak met de jongere) een begeleiding opgezet. Dat is onze tweede kernopdracht.

Begeleiding

Een begeleiding wil zeggen dat de jongere op afgesproken tijden met de JAC-medewerker afspreekt om een gesprek te hebben. In dat gesprek kan het gaan over alles waar jij mee zit: het kan gaan om praktische zaken zoals alleen wonen, rechten en plichten als jongere, studeren,... Maar het kan ook gaan om andere dingen waar jij mee zit, zoals relatieproblemen, vragen over jezelf en/of jouw geaardheid, vragen rond seksualiteit, vragen rond verwerking van een scheiding, verwerking van het afscheid van een andere persoon,....

In deze gesprekken probeert het JAC naar jou te luisteren en samen te kijken wat jij nodig hebt. Het kan zijn dat je voldoende hebt aan gesprekken, het kan dat je meer nodig hebt. Het JAC kan je dan doorverwijzen naar een andere organisatie die de gepaste hulp kan bieden. Ook dit gebeurt in samenspraak. Het kan dat je nood hebt aan een gesprek met je ouders of met iemand anders. Dit kan op het JAC doorgaan als jij dat wil.

In deze begeleidingen kan ook gewerkt worden aan het 'op eigen benen staan'. In het JAC kan je ten eerste meer info krijgen over alleen wonen, maar je kan je ook voorbereiden op zelfstandig wonen. Het JAC kan je hiervoor doorverwijzen naar Begeleid Zelfstandig Wonen, kortweg: BZW. Deze dienst maakt deel uit van het JAC. De begeleiders van deze dienst begeleiden jongeren die alleen willen gaan wonen en hierin hulp nodig hebben. Meer informatie over BZW kan je vinden bij 'begeleiding'.

Preventie

Naast onthaal en begeleiding wil het JAC werken aan preventie. Dit door jongeren te informeren over belangrijke thema's van het leven. Dat doen we door, op vraag van scholen/andere organisaties/gemeenten, een thema uit te werken en voor te stellen aan de klas of door een preventieproject op touw te zetten. Een voorbeeld hiervan was de jongerenbeurs '18+: wat nu?'.

Andere opdrachten

Naast deze drie kernopdrachten (onthaal, begeleiding en preventie) doet het JAC nog andere dingen. Zo vinden wij samenwerking en overleg met andere organisaties of scholen heel belangrijk.

Een ander voorbeeld is het project 'jeugdadviseurs'. In dit project kunnen jongeren tips en tricks leren om leeftijdgenoten te steunen, te adviseren als zij vragen hebben. Meer informatie over dit project kan je vinden bij 'jeugdadviseurs'.

 

 

Zoals gezegd zijn onthaal, begeleiding en preventie 3 belangrijke opdrachten van een JAC. Een aantal principes zijn in deze werking heel belangrijk.


Ten eerste vinden we het belangrijk dat je weet dat wij gratis werken. Dat wil zeggen dat je bij ons niets moet betalen voor advies, informatie of een babbel.


Ten tweede is anonimiteit belangrijk. Dat wil zeggen dat je je naam niet moet zeggen als je in een JAC komt. Je naam zeggen kan een gesprek makkelijker maken, maar als je dit niet wil, moet het niet. Je bent hier vrij in.


Ten derde vinden we vrijwilligheid belangrijk. Je kiest zelf om naar hier te komen. Natuurlijk kan iemand je aanraden om naar een JAC te stappen, zoals je dokter, de school of je ouders, maar jij bent degene die er voor kiest om te komen. Jij bent ook degene die kiest om iets te vragen of om iets te vertellen. Als je iets niet wil vertellen, is dat oké. Je vertelt enkel datgene wat jij belangrijk vindt en waar jij je goed bij voelt.


Ten vierde proberen we er echt voor jou te zijn. Om die reden zijn we een aantal momenten in de week open waar je zonder afspraak kan binnenlopen. Op die manier kan je kiezen wanneer je komt en wanneer het voor jou het beste uitkomt. Naast de openingsmomenten kan je ons bellen, een afspraak maken of chatten. Meer informatie over contact met een JAC kan je vinden bij 'contact'.


Ten vijfde is ons beroepsgeheim belangrijk. Je kan vrij je verhaal vertellen tegen een JAC-medewerker. Wij hebben immers de plicht om te zwijgen over dingen die jij tegen ons vertelt. Op die manier kunnen je klasgenoten, je ouders of anderen niet te weten komen wat je kwam doen in een JAC en kan je in alle vrijheid je verhaal vertellen. Soms moeten we van deze regel afstappen als de jongere ons iets vertelt dat we echt niet voor onszelf kunnen houden. Ook dit wordt dan verder besproken met jou, zodat je weet waarom we dit moeten doen en hoe we dit doen. 

 

 

 

 

Onthaal, begeleiding en preventie zijn 3 kernopdrachten van het JAC. Dat zijn dan ook de voornaamste taken van een JAC-medewerker. Per kernopdracht zijn er een aantal deeltaken die de hulpverlener uitvoert. Een opdeling:

 

Onthaal (hetzij fysiek, telefonisch of online)

 

 • tijd vrijhouden om jongeren te onthalen
 • informatie of advies geven

 • een gesprek aangaan met de jongere

 • vervolgafspraken maken

 • bellen naar andere organisaties (al dan niet samen met de jongere)

 • samen met de jongere iets opzoeken op internet

 

Begeleiding

 

 • informatie of advies geven
 • een gesprek aangaan met de jongere

 • een gesprek aangaan met ouders/school/anderen met de jongere

 • inzicht geven in de jongere door vragen te stellen, methodieken te gebruiken

 • dossier van de jongere bijhouden

 • contact opnemen met andere diensten waar de jongere mee te maken heeft

 • voorbereiden op alleen wonen

 

 

Preventie

 

 • vergaderingen bijwonen rond projecten

 • projecten voorbereiden

 • projecten uitvoeren

 • signalen opmerken en doorgeven aan het beleid

 • ingaan op gegronde vragen van scholen en andere organisaties

 • thema's op scholen toelichten op vraag van de school

 • JAC-voorstellingen of vormingen organiseren op vraag van scholen of andere organisaties

 • project jeugdadviseurs uitwerken en uitvoeren

 

Een aantal begeleiders van het JAC richten zich specifiek op 'alleen wonen'. Zij maken deel uit van de dienst 'Begeleid Zelfstandig Wonen' of kortweg BZW. Zij doen uitsluitend begeleidingen waarbij ze zich richten op alles wat er bij het alleen wonen komt kijken. Een aantal taken op een rijtje:

 

 

 • budget samen bekijken

 • tips en advies geven over werken en inkomen

 • budgetbegeleiding en/of budgetbeheer

 • mee helpen zoeken naar woning

 • informeren over zaken die in orde moeten gemaakt worden

 • contacten met andere organisaties

 • tips en advies geven over werken

 • informatie geven over studeren

 • tips geven over koken, huishouden doen

 

Naast de 3 kerntaken heeft een JAC-begeleider ook andere taken. Een aantal op een rijtje:

 

 

 • registratie: dossiers in orde houden

 • samenwerking en netwerking met andere organisaties

 • teamvergaderingen

 • cliëntenbesprekingen

 • extern overleg/stuurgroepen

 • vormingen bijwonen

 • werkgroepen volgen

 • verslagen maken

 • vormingen voorbereiden

 

 

 

 

 

Om gepaste hulp te bieden aan jongeren en hun omgeving werkt het JAC vaak samen met andere organisaties. In principe werken we samen met alle organisaties die belangrijk zijn voor de jongeren waarmee we te maken hebben. Een aantal voorbeelden op een rijtje:

 

 • (sociale dienst van) de politie

 • scholen: leerlingbegeleiders of leerkrachten

 • CLB

 • huisdokter, ziekenhuis

 • CGG

 • therapeuten/psychologen of psychiaters

 • (sociale dienst van) het OCMW

 • VDAB

 • Ziekenfondsen

 • Sensoa

 • Sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen

 • Juristen

 • Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap

 

Heel wat van bovenstaande voorbeelden zijn voorbeelden van organisaties waar we naar doorverwijzen als wij geen antwoord weten op je vraag.

Een aantal partners zitten samen met ons aan tafel om de hulp in de regio op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Zo bestaan er stuurgroepen waar het JAC samen rond tafel zit met scholen. Er bestaat een stuurgroep bestaande uit het JAC en OCMW's en gemeenten,...

Zo zijn er heel wat voorbeelden. Het doel van deze overlegmomenten is om elkaar als organisatie ten eerste te leren kennen, om te weten te komen wat iedereen precies doet. Ten tweede worden op deze vergaderingen belangrijke signalen besproken of projecten uitgebouwd die belangrijk zijn voor de jongeren.

Nog andere partners spreken we aan als we zelf met vragen zitten hoe we iets best aanpakken, denk maar aan juristen met hun eigen specifieke kennis of mensen van het VAPH met vragen rond personen met een handicap.

Daarnaast is er ook heel wat communicatie tussen de verschillende JAC's in de Kempen onderling en tussen het JAC en het CAW. Als onderdeel van het CAW heeft het JAC nauwe contacten met andere diensten binnen het CAW. Zo kan het zijn dat een jongere onderdak nodig heeft. Dan kan er gekeken worden naar het dak-en thuislozenonthaal van het CAW, bij een crisissituatie kunnen we contact opnemen met het Crisisopvangcentrum ...

 

In het JAC kan je terecht voor advies, informatie, gesprekken,... en dit over allerlei onderwerpen. Een aantal thema's op een rijtje:

 

 

 • alleen wonen en alles wat er bij komt kijken: inkomen, rechten en plichten, verhuizen, het huishouden, toekomen met een bepaald budget,....

 • studeren: rechten en plichten als student, studentenjob, examenregeling, studiekeuze,...

 • werken: inschrijven bij de VDAB, werk zoeken, solliciteren, rechten en plichten als werknemer,...

 • relaties: relaties met ouders, ruzies op school, verliefd zijn,...

 • seks en seksualiteit: geaardheid, eerste keer seks, eigen lichaam, anticonceptie en zwangerschap,....

 • verwerking: verwerken van een scheiding, een ongeval, een overlijden,....

 • zelfbeeld: jezelf leren kennen, kwaliteiten en uitdagingen,...

 • assertiviteit: opkomen voor jezelf, nee leren zeggen, in groep spreken,...

 • verslaving: drugs of andere verslavingen

 • gezondheid: gezond eten, gezond leven,...

 

Deze thema's en nog veel meer kunnen en mogen aan bod komen in het JAC. Heb je een vraag over een ander onderwerp? Stel ze gerust aan het JAC. We bekijken je vraag en gaan na of wij je kunnen helpen. Kunnen we niet helpen, dan zoeken we samen uit wie je wel kan helpen.

 

 

 

 

Of je nu een jongen, een meisje bent, of je de Belgische nationaliteit of een andere hebt, of je alleen wil komen of samen met een vriend/vriendin/je ouders, of je wil praten over iets dat je dwarszit of enkel informatie wil,... maakt ons allemaal niets uit.

Het JAC is er voor alle jongeren tussen 12 en 25 die informatie en/of advies willen of met iets zitten en een babbel willen doen.

Niet alleen jongeren stappen bij ons binnen. Ook krijgen wij ouders/leerkrachten of andere hulpverleners over de vloer die vragen hebben over jongeren. Zij zijn steeds welkom!

Herken je jezelf in één van deze mensen? Spring dan zeker eens binnen in het JAC in je buurt!

 

Enthousiast', 'leergierig', 'professioneel', 'op maat van de jongeren',... Dit zijn maar enkele kenmerken van een JAC-medewerker.


Als je een JAC binnenstapt, kan je zeker zijn dat de begeleider goed naar je verhaal luistert en je zo goed mogelijk probeert te helpen. Elke begeleider in het JAC heeft immers een menswetenschappelijke opleiding gevolgd (sociaal werk, orthopedagogie,...) zodat zij een aantal gesprekstechnieken en methodieken onder de knie hebben.